TABLICA PAMIĘCI BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO
Dodane przez dnia Styczeń 01 1970 02:00:00

Bronisław Malinowski żyje w naszej pamięci. Wielu jeszcze na myśl o Nim przeżywa jego występy na bieżniach świata.
Szczególnie jest żywy obraz biegu finałowego na olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku. Nowianie i okoliczni mieszkańcy wiedzą, że mieszkał w Warlubiu, ale dla wielu było zaskoczeniem, że urodził się w Nowem i sakrament Chrztu świętego otrzymał w farze nowskiej.
Fakt ten odnotowany jest w księdze chrztów pod numerem 132/1951. Bronisław Malinowski urodził się 4 czerwca 1951 r., a sakrament Chrztu św. otrzymał 24 czerwca 1951 roku.Te wspomienia ożyły nieoczekiwanie. W ostatnich dniach 2001 roku do Urzędu Gminy w Nowem na ręce pana Burmistrza wpłynęło pismo od pana Zdzisława Kidy- mieszkańca Berlina z niezwykłą prośbą- na zezwolenie wmurowania tablicy upamiętniającej miejsce narodzin Bronisława Malinowskiego.


Kto to jest Zdzisław Kida i skąd jego pasja? Najlepiej wyjaśni to pismo które wpłynęło do Urzędu Gminy.

Burmistrz Nowego.

Działalność i sukcesy Bronisława Malinowskiego wybitnego sportowca uczestnika trzech olimpiad (w Monachium, Montrealu i w Moskwie) bardzo mnie fascynowały, tym bardziej, że urodziliśmy się w pobliżu siebie. Nagła tragiczna śmierć, która nastąpiła 27 września 1981 roku tak mną wstrząsnęła, że postanowiłem uczcić jego pamięć w swoisty sposób tj. odbyć trzy długodystansowe maratońskie biegi, a mianowicie: 1. Monachium- Grudziądz przez Czechy, Morawy i Polskę Zachodnią (długość trasy około 1000 km) 2. Montreal - Ottawa w Kanadzie (długość trasy 200km) 3. Moskwa- Polska (długość trasy 1500 km) Nadmieniam, że ten ostatni bieg odbyłem w dwóch etapach: z Moskwy do granicy rosyjsko-białoruskiej, a kilkamiesięcy póĄniej od granicy rosyjsko-białoruskiej do Polski. Zainicjowałem i ufundowałem tablicę pamiątkową ku czci Bronisława Malinowskiego, którą umieściłem na ścianie domu w Rulewie gdzie mieszkają Jego rodzice i skąd wyruszył na podbój świata sportowego. Tablica, którą przedstawiam ufundowałen z okazji 50 rocznicy urodzin Bronka. Zwracam się z gorącą prośbą o zezwolenie na umieszczenie jej na ścianie domu w którym On urodził się. Mogę przedstawić księgę w której jest zebrany materiał fotograficzny z moich maratońskich biegóworaz dokumenty pochodzące od władz poszczególnych państwa w których zrealizowałem wyżej wymienione biegi. Zdzisław Kida.

I tak począł się Maraton Pamięci. Prośbę swoją pan Zdzisław Kida przedstawił osobiście na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2001 roku. Swoją osobą wywołał spore zainteresowanie, a propozycję ufundowania i odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce urodzenia Bronisława Malinowskiego Radni przyjęli z owacją należną olimpijczykowi-medaliście. I tak w tempie olimpijskim tablica została zamontowana na ścianie budynku ośrodka zdrowia SPOZ w Nowem przy ul. Gen. Komierowskiego. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej nastąpiło 30 grudnia 2001 roku w samo południe. W ceremonii odsłonięcia tablicy uczestniczyli władze Gminy Nowe oraz księża proboszczowie: ks. kanonik Józef Talkowski i ks. kanonik Tadeusz Maliński, który po odsłonięciu tablicy przez ojca Bronka, pana Anastazego Malinowskiego ją poświęcili. Tablica ta będzie nam oraz przyszłym pokoleniom przypominać o synu Ziemi Nowskiej. Być może przyczyni się do zapoczątkowania biegów pamięci Bronisława Malinowskiego na trasie NOWE - WARLUBIE. A dla najmłodszego pokolenia będzie wspaniałą lekcją historii sportu i inspiracją do naśladowania.


(J.K.) Głos Nowego