Kwiecień 14 2024 11:30:50
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Download
· Forum
· Galeria
· Kontakt
· Szukaj
Gazeta Grudziądzka - wycinki z lat 1908 - 1912

Gazeta Grudziądzka 03.10.1908
Z Komorska donoszą nam o nieszczęśliwym wypadku, który się tam wydarzył w ubiegły wtorek. Posiedziciel p. Ksawery Ostrowski pojechał furmanką w celu wymiany zboża do siewu, a gdy nad wieczorem wracał z pod Warlubia do domu, wypadł widocznie z wozu. Znaleziono go już bez duszy na polnej drodze; koło przeszło mu przez głowę. Nieboszczyk liczył dopiero 34 lat życia a pozostawił wdowę, lecz był bezdzietnym.

Gazeta Grudziądzka 10.10.1908
Z Nowego donoszą nam, ze w niedzielę dn. 27 września odbył się tam odpust św. Mateusza oraz uroczystość 50-letniego jubileusza kapłaństwa Ojca św. Wieczorem o godz. 6 urządzono wielki pochód z pochodniami, w którym brały udział miejscowe towarzystwa polskie. Mowę polską wygłosił ks. dziekan dr. Wolszlegier, a niemiecką miejscowy ks. prob. dr. Muszyński. W końcu zaśpiewano: 'Witaj Królowa'. W uroczystości tej brało udział 7 księży.

Gazeta Grudziądzka 15.10.1908
Nowe, dn. 12. 10. 08. W niedzielę dnia 18 bm. urządza tutejsze Tow. Młodzieży Kupieckiej swoją pierwszą zabawę, z przedstawieniem teatralnem i tańcami. Odegrana zostanie nadzwyczaj wesoła i efektowna sztuka pt. 'Skalmierzanki', komedyo-opera w 3 aktach. Generalna próba odbędzie się w sobotę dn. 17 bm. o godz. 8 wiecz. Odnośne osoby zadają sobie wszelką fatygę, aby się w sztuce tej dobrze wyćwiczyć, a że amatorzy tego razu wyjątkowo doborowi, przeto możemy Szan. publiczność zapewnić, iż sztuka ta świetnie odegraną zostanie. To też tuszymy sobie, iż Szan. publiczność nie odmówi nam swego poparcia i zrozumiawszy cel i zadanie naszego Towarzystwa, licznie przybędzie na nasze niedzielne przedstawienie, okazując tem samem nam, młodzieży, swoją życzliwość i sympatyę, o co uprzejmie prosimy. Bilety nabyć można poprzednio od środy u kuratora naszego Towarzystwa, kupca p. Glamowskiego, przy rynku.

Gazeta Grudziądzka 20.10.1908
Z Warlubia nadchodzi wiadomość o nieszczęśliwym wypadku, którego ofiarą padł stary już człowiek, pobierający rentę robotnik Bork z Fletnowa. Podczas rozstrzeliwania kamieni przedwczesny wybuch naboju zranił mu ciężko prawą rękę. B. zdjął w nocy bandaż, nałożony mu przez lekarza, a skutkiem tego umarł.

Pokojowę, córkę gospodarską pod kierownictwem pani domu poszukuje się od 1-go stycznia 09. Dominium Kończyce (Konschitz bei Neuenburg WPr.).

Gazeta Grudziądzka 10.11.1908
Komórsk, dn. 21. 10. 08. W niedzielę dnia 25 bm. obchodzi Bank Ludowy tutejszy pierwszą rocznicę swego założenia. Rano o godz. 10 odprawi się Msza św. na intencyą członków zakupiona. Po nieszporach zebranie wszystkich członków a potem skromna zabawa dla członków i ich rodzin. Jeżeli się zważy, że bank nasz, który swą działalność dopiero 1 grudnia 1907 r. rozpoczął, już 120 członków pozyskał i blisko 700 tysięcy marek obrotu miał, to każdy przyznać musi, jak bardzo był potrzebny i z jakiem zaufaniem nietylko mu oszczędności składają, lecz też i korzystne pożyczki w potrzebie zaciągają członkowie.

Gazeta Grudziądzka 12.11.1908
Nowe. W niedzielę wieczorem zabity został przez dotąd nieznane osoby robotnik Koil z Nebrowa.

Gazeta Grudziądzka 24.11.1908
Dla Komorska i okolicy! Na nadchodzący adwent polecam dojrzały tłusty ser tylżycki po 60 i 40 fen. za funt. Wysyłka tylko za zaliczką. Od 3 bochenków począwszy franko dworzec zamawiając. Zwrot dozwolony. Na śrótaku parowym mielę zboże dobrze i tanio na poczekaniu, polecam też czysty śrót pszenny, rżanny i jęczmienny po tanich cenach, a kupuję jęczm. i mieszankę. Polecam wvborny węgiel śląski co poniedziałek z dworca w Warlubiu po 1,15 mk. a z podwórza po 1,25 mk. za centn. Przyjmę też 2 uczni mleczarskich. Jasiński, Gr. Kommorsk Wpr.

Gazeta Grudziądzka 03.12.1908
OBRAZĘ rzuconą na chałupn. Katarzynę Raczeniewską z Wybudow. Warlubia, z żalem niniejszem odwołuję. Amalia Griffkowska, Warlubie.

Masyw budynek z ogrodem w pośrodku wsi mam zamiar sprzedać, Zgłosz. przyjm. Jan Ronowski w Warlubiu.

Gazeta Grudziądzka 08.12.1908
Dobrze prosperującą OBERŻĘ w wielkiej kat. wsi, budynki mas. sali odbywają posiedzenia kilku tow., dom komorniczy z 4 mrg. roli, ma zamiar za 18000 mk.dla innego przedsięb. sprzedać. Wpłaty potrzeba 6—8 00 marek. Max Pahl, Szlach. Kamionka pod Twardogórą (Adl. Kamionken b. Hardenberg).

Gazeta Grudziądzka 22.12.1908
Od Warlubia. W piątek wieczorem zmarł nagle Hans von Maercker, dziedzic Rulewa.

10 letni ładny chłopczyk (sierota) jest bezdzietnej familii (urzędnik, lub rzemieśln.) za własnego do oddania. Zgłoszenia przyjmuje Kleper, wójt Kommorsk.

Gazeta Grudziądzka 31.12.1908
Warlubie. Tutejszy lekarz praktyczny dr. Harnel, Niemiec, otrzymał od prezesa rejencyjnego pozwolenie na urządzenie apteki domowej.

Zebrania Towarzystw odbędą się w Nowy Rok w Nowem urządza komitet Jasełka, czyli Boże Narodzenie na sali Deutsches Haus w Nowy Rok i w niedzielę 3 stycznia. Początek o godz 4 i pół po poł. Czysty zysk przeznaczony na odnowienie kościoła.

Uczni, synów porządnych rodziców mających chęć wyuczenia się koszykarstwa przyjmie Fr. Odrowski, mistrz koszykarski w Nowem Neuenburg Wpr.

Gazeta Grudziądzka 07.01.1909
W Nowy Rok zgubiono na drodze z Nowego do Warlubia damski futrzany kołnierz. Uczciwy znalazca zechce takowy oddać za wynagrodzeniem u W. Korzeniewskiego w Nowem.

Gazeta Grudziądzka 14.01.1909
Nowe, 13.1.09. Obywatel tutejszy p. Jan Otlewski obchodzi dziś z małżonką swoją Elżbietą z Zajączkowskich uroczystość srebrnego wesela. Jubilatom, którzy są dobrymi Polakami - wiernymi czytelnikami 'Gaz. Grudziądzkiej' - a on też gorliwym członkiem Tow. ludowego, składamy na tej drodze nasze najszczersze życzenia. Oby przy dobrem zdrowiu doczekali się złotych gód! Tow. ludowe.

Mam zamiar moją posiadłość z wolnej ręki sprzedać, to jest 54 mórg ziemi z łąką, żywym i martwym inwent. Hipoteka stała, 5700 mk. landszafty. Kościół, szkoła i poczta w miejscu, 2 klm. od kolei. Warunki kupna bardzo dogodne. J. Krzyżanowski w Dużym Komórsku (Gr. Kommorsk)

Gazeta Grudziądzka 29.03.1910
Komórsk, dn. 22. 3. 10. Wczoraj odbywały się tu wybory zastępców gminnych dla wsi chałupniczej Komórskiej. Rzadko kiedy nastąpiło rozdwojeniu przy wyborach, gdyż Polacy szli ręka w rękę. Tak też było i wczoraj w drugiej i trzeciej klasie. Inaczej działo się jednakże w pierwszej klasie. Tu się utworzyła partya polsko-żydowsko-niemiecka, do której z naszej strony piekarz p. Pepliński i malarz p. Kaniecki przystąpili. Za ich pomocą też, choć przez losowanie, przeprowadzono zastępcę lutra. Smutne, ale prawdziwe. Możeby sobie rodacy wzięli za przykład wyborców niemieckich jak np. w Warlubiu i w Nowem, którzy to jednością już tak daleko doprowadzili, że zastępców Polaków tamże można szukać z latarnią, bo bodaj już nawet w trzeciej klasie nie przechodzą. Stanowczo więcej solidarności nam potrzeba, bo w przeciwnym razie stosunki na lepsze nigdy się nie zmienią! Red.

Kucharka potrzebna od 1 kwietnia na wysokie zasługi w Dom. Kończyce (Konschitz per Neuenburg Wpr.)

Gazeta Grudziądzka 24.09.1910
Skradziono mi w Nowem kołowiec 'Lyra' nr. 423032. Ktokolwiek takowy zwróci lub doniesie gdzie się znajduje, otrzyma wielką nagrodę. Ostrzegam przed kupnem. M. Jehsen, Pienonskowo p. Schmentau.

Gazeta Grudziądzka 01.01.1911
Kamionka, dn. 2. 1. 11. Tutejsze Tow. ludowe urządzą w niedzielę, dn. 8. bm., przedstawienie amatorskie. Odegraną będzie: 'Na wymiarze', sztuka w 3 aktach ze śpiewami. Ponieważ amatorzy i amatorki nie szczędzili trudów i zabiegów, by z zadania swego jaknajlepiej się wywiązać, przeto spodziewać się należy, iż rodacy tutejsi i z okolicy jaknajliczniej na to przedstawienie się stawią! — Zwraca się uwagę na ogłoszenie, zamieszczone na czwartej stronie 'Gazety'. Red.

Gazeta Grudziądzka 12.01.1911
Gospodarstwo 1 klm. od kol. 20 mrg. ziemi w tem 2 mrg. łąki z torfem, budynki mas. jest z żywym i martwym inwentarzem od zaraz do sprzedania. Cena i wpłata podług ugody. A. Brzoska. Warlubie (Kl. Warlubien Wpr.)

Gazeta Grudziądzka 17.01.1911
Z Małego Komorska donoszą nam, iż 3 Polaków wykupiło tam gospodarstwa od Niemców i to największe z całej wsi. I tak p. Szczepański z Komorska kupił posiadłość od p. Kintopa tamże, p. Gaca z Dąbrówki od p. Wicka, a p. Eckmann z Komorska od p. Altmanna. - Nowonabywcom: Szczęść Boże! Red.

Nowe, 12.1.11. Dnia 9 bm. pobłogosławiony został związek małżeński pomiędzy p. Stefanem Sękowskim, kupcem z Nowego, i panną Leonardą Wigocką z Nowego. Aktu ślubnego dokonał ks. prob. dr. Muszyński z Nowego. Przy wstępie do kościoła zagrała orkierstra kościelna, a po Veni Creator Tow. śpiewu Harmonia z Nowego pod batutą orgn. p. Frydrychowskiego zaintonowało pieśń na cztery głosy mieszane, a na koniec ow. śpiewu wraz z orkiestrą smyczkową wykonało kilka pięknych pieśni kolędowych, - Nowożeńcom: Szczęść Boże! Red.

Warlubie, d. 8.1.11. Odbyło się tu zebranie Tow. Czytelni ludowej na Warlubie, Komórsk i Płochocin. Obecnych było przeszło 80 osób, między temi dużo pań, co z przyjemnością zaznaczamy. Po zagajeniu zebrania przez przewodniczącą komitetu powiatowego, p. Liszkowską z Lipienek, powołano do stołu pp. bibliotekarzy z Warlubia i Komórska i bibliotekarkę pannę Pokorską z Płochocina, na ławników zaś wybrano panów Kopickiego z Płochocinka, p. Paczkowskiego z Komórska i panią Majewską z Warlubia. Następnie przeczytał pan K. 'Wiesława' Brodzińskiego, objaśniwszy poprzednio treść utworu jakoż i kilkoma słowy opowiedział bieg życia i działalność poety. Podziękowawszy prelegentowi w imieniu zebranych, mówiła przewodnicząca o ważności czytelń naszych, wskazując na korzyści, jakie z nich czerpiemy, ale z drugiej strony, jakie zobowiązania ciążą na społeczeństwie całem wobec tychże czytelń. Pan Muszyński nawięzując do słów przewodniczącej, nawołuje lud nasz do czytania i wskazuje na więlką potrzebę oświaty. Na ten sam temat przemawiają jeszcze panowie Jędraszek z Komórska i Krause z Warlubia. Następnie zapisują się nowi członkowie do Tow. Czyt. ludowej i zbierają się składki. Ogółem jest 12,70 mk. Kolektorem na Warlubie mianowany został p. Muszyński. Gromki okrzyk 'niech żyją' z podziękowaniem za udział Pań zakończył zebranie, którego przebieg okazał znów jasno, jak potrzebnemi i pożądanemi są zebrania Tow. Czytelni ludowej, ożywiając ogólnie zainteresowanie się sprawami oświaty.

Gazeta Grudziądzka 02.02.1911
Kto może mi donieść pobyt mego syna 17-letniego Feliksa, który dnia 8 grudnia 1910 zaginął. P. Jaksch werkmistrz Nowe Neuenburg Wpr.


Gazeta Grudziądzka 14.03.1912
Codziennie świeżo palone i czystego smaku kawy po 0,90 do 1,80 m. za funt poleca Franc. Krogoll Neuenburg WPr.


zebrał: arek admin@miasto-nowe.com

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować lub nie masz konta?
Skontaktuj się z administratorem portalu - admin@miasto-nowe.com
Losowa Fotka
Ostatnie komentarze
News
Dziękuję i wzajemnie ż...
Wzajemnie Arku. Tym sz...
12 października ukaże ...
Dziesięć lat... Aż tru...
Tak jak pisze kapa - z...
Artykuły
Uzypełnienie, [url]htt...
ciekawy materiał dotyc...
[img]https://bi.im-g.p...
58Wiktoria prosze: [ur...
Arek, masz jakiś link ...
Informacja do 58Wiktor...
Dodatkowa informacja d...
Bies, masz może zdjęci...
Tak, została część bud...
Super, dziękuję. Coś n...
Fotogaleria
Poniżej link do wspomn...
Wystawa została zorgan...
Dzieki za kolejne info...
Na wystawie w zamku je...
Obecnie to juz history...
Dziękuję za informację.
Kapa daj namiar mniej ...
Nawet tyle nie zostało...
Piękne czasy, piękne m...
Portal ma się dobrze, ...
[i]Kurier Bydgoski 03-...
Kolejna publikacja z n...
[i]"Zakłada się park m...
Musi byc to gdzies udo...
Ciekawe ile osób otrzy...
Ile drzew rosło w tamt...
Ciekawy i rzetelny art...
R.I.P. (*) (*) (*)
Piękny motocykl : [url...
chyba tak ;)
Ostatnie artykuły
· Przyjaciel 1900 - 1901
· Fragmenty książki El...
· Przyjaciel 1899
· Przyjaciel 1897 - 1898
· Przyjaciel 1896
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Artykul "Utracona pr...
· Co z tym Neuenburgie...
· Rodzina Stasiewskich
· Wszelkie info o lini...
· Młynarz z Nowego Fra...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnio dodane zdjęcia

Nadanie imienia sali...

...a swego nie znacie.

Stary cmentarz

Bar Sambor

Po schodach w górę i...

Blacharz i Mistrz de...

Katastrofa samochodo...

Nowe - ośrodek przem...

Targi Meblowe w Nowe...

Otwarcie Targów Mebl...

W królestwie stolarz...

Organizatorzy Targów...

Targi Meblowe w Nowem

Katastrofa samochodo...

Z uroczystości 3- ma...

W Persie 30 XI 2019

Bzowo Restauracja M....

Planty zimą

Piękna niedziela w N...

Piękna uroczystość n...

W przyszłym roku tar...

W pomorskiej stolicy...

Królewstwo meblarzy ...

Jubileusz zasłużoneg...

Cenny zabytek histor...

Grupa członków Stron...

Sambor I gdański

Z WĘDRÓWEK PO POMORZ...

Wycieczka parowcem C...

Niespodzianka
Wygenerowano w sekund: 0.33 - 28 zapytań MySQL 16,031,845 unikalnych wizyt